DANH MỤC
   LIÊN KẾT WEBSITE
THÀNH TÍCH TẬP THỂ          
NĂM HỌC THÀNH TÍCH CẤP KHEN THƯỞNG GHI CHÚ
2009 - 2010 ĐƠN VỊ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 - 2010

BẰNG KHEN UBND TỈNH

 
2010 - 2011 ĐƠN VỊ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011 BẰNG KHEN UBND TỈNH  
 2010 - 2011 ĐƠN VỊ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011  BẰNG KHEN BỘ GD-ĐT  
2011 CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU HUYỆN ỦY TÂN HỒNG  
2011 - 2012 TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN SỞ GD-ĐT
 2012 - 2013 TẬP THỂ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 BẰNG KHEN UBND TỈNH  
2012 CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU HUYỆN ỦY TÂN HỒNG
2013 ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU HUYỆN ỦY TÂN HỒNG
2013 ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU 3 NĂM LIỀN TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP
2013 - 2014 TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN SỞ GD-ĐT
2013 - 2014 TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC BẰNG KHEN UBND TỈNH
2013 ĐƠN VỊ VĂN HÓA BẰNG KHEN UBND TỈNH
2014 TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA SỞ GD-ĐT
2014 - 2015 CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
2014 - 2015 TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN SỞ GD-ĐT
2015 - 2016 TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN SỞ GD-ĐT
2015 - 2016 TẬP THỂ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 BẰNG KHEN UBND TỈNH

Trường THPT Tân Hồng 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
Địa chỉ: Số 179 - Nguyễn Huệ - Khóm 2 - Thị trấn Sa Rài - Tân Hồng - Đồng Tháp
Điện thoại: 02773830035; FAX: 02773830035; VP: 02773830642; 
Email: thpt.tanhong.dongthap@moet.edu.vn
Admin: Thầy Lê Quốc Vinh - Phó Hiệu trưởng (0902830201); 
Email: lequocvinh.tanhong@gmail.com

12 Tháng Mười Hai 2017    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Bản quyền thuộc trường THPT Tân Hồng - Tân Hồng - Đồng Tháp | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin