DANH MỤC
   LIÊN KẾT WEBSITE
Lãnh đạo nhà trường          

HIỆU TRƯỞNG

VĂN VŨ BIÊN CƯƠNG
Trình độ:

- Cử nhân Hóa học

- Cao cấp chính trị

Phụ trách: Phụ trách chung
Điện thoại: 0919320319
Email: biencuong.tanhong@gmail.com

P. HIỆU TRƯỞNG:

PHẠM XUÂN HOAN
Trình độ:

- Cử nhân địa lý

- Thạc sĩ QLGD

Phụ trách: Chuyên môn
Điện thoại: 0939145468
Email: xuanhoan.tanhong.dongthap@gmail.com

P. HIỆU TRƯỞNG:

LÊ QUỐC VINH
Trình độ:

- Cử nhân vật lý

- Trung cấp chính trị

Phụ trách: Phụ trách CSVC - Quản lý học sinh
Điện thoại: 0902830201
Email: lequocvinh.tanhong@gmail.com

P. HIỆU TRƯỞNG:

DƯƠNG HỮU TÙNG

Trình độ: Thạc sĩ vật lý
Phụ trách: Phổ cập - Phong trào - Đoàn thể
Điện thoại: 01277115583
Email: dhtung1981@gmail.com
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
Địa chỉ: Số 179 - Nguyễn Huệ - Khóm 2 - Thị trấn Sa Rài - Tân Hồng - Đồng Tháp
Điện thoại: 02773830035; FAX: 02773830035; VP: 02773830642; 
Email: thpt.tanhong.dongthap@moet.edu.vn
Admin: Thầy Lê Quốc Vinh - Phó Hiệu trưởng (0902830201); 
Email: lequocvinh.tanhong@gmail.com

12 Tháng Mười Hai 2017    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Bản quyền thuộc trường THPT Tân Hồng - Tân Hồng - Đồng Tháp | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin