DANH MỤC
   LIÊN KẾT WEBSITE
Tổ thể dục -GDQP          

DANH SÁCH TỔ THÊ DỤC - GDQP

 TỔ TRƯỞNG

 

ĐẶNG VĂN MỸ        
 TRÌNH ĐỘ:
 ĐẠI HỌC THỂ DỤC
 ĐIỆN THOẠI
 01235319442
 EMAIL:  
   

   

 NGUYỄN VĂN ĐỢI
TRÌNH ĐỘ:
ĐẠI HỌC THỂ DỤC
 ĐIỆN THOẠI:
 0917953859
 EMAIL:  
   

   
   TRẦN BẢO DINH
 TRÌNH ĐỘ:
 ĐẠI HỌC THỂ DỤC
 ĐIỆN THOẠI:
 0984244181
 EMAIL:  
   

   
   NGUYỄN VĂN NHÀ
 TRÌNH ĐỘ:
 ĐẠI HỌC THỂ DỤC
 ĐIỆN THOẠI:
 0982868603
 EMAIL:  
   

   
ĐÀO MINH SANG
TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC THỂ DỤC
ĐIỆN THOẠI: 0947578497
EMAIL:  
   

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
Địa chỉ: Số 179 - Nguyễn Huệ - Khóm 2 - Thị trấn Sa Rài - Tân Hồng - Đồng Tháp
Điện thoại: 02773830035; FAX: 02773830035; VP: 02773830642; 
Email: thpt.tanhong.dongthap@moet.edu.vn
Admin: Thầy Lê Quốc Vinh - Phó Hiệu trưởng (0902830201); 
Email: lequocvinh.tanhong@gmail.com

18 Tháng Mười Một 2017    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Bản quyền thuộc trường THPT Tân Hồng - Tân Hồng - Đồng Tháp | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin