DANH MỤC
   LIÊN KẾT WEBSITE
TỔ GDCD - TIN HỌC          

 

TỔ TRƯỞNG:

 LƯU VĂN THANH HÙNG
TRÌNH ĐỘ: ĐHSP GDCD
ĐIỆN THOẠI: 01228193660
EMAIL:  
   

TỔ PHÓ:

LÊ VĨNH TUẤN
TRÌNH ĐỘ: ĐHPS LÝ - TIN
ĐIỆN THOẠI: 0939539439
EMAIL: vinhtuanth@gmail.com
   


NGUYỄN THỊ THẠCH
TRÌNH ĐỘ: ĐHSP GDCD
ĐIỆN THOẠI: 01675744792
EMAIL:  


NGUYỄN THỊ NGỌC THANH
TRÌNH ĐỘ: ĐHSP LÝ - TIN
ĐIỆN THOẠI;  
EMAIL: cothanhth@gmail.com


CAO VĂN TÚ
TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC TIN HỌC
ĐIỆN THOẠI:  
EMAIL: caovantuth@gmail.com
   


NGUYỄN HỮU HÀO
TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC TIN HỌC
ĐIỆN THOẠI: 0939539357
EMAIL: haotanhong@gmail.com

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
Địa chỉ: Số 179 - Nguyễn Huệ - Khóm 2 - Thị trấn Sa Rài - Tân Hồng - Đồng Tháp
Điện thoại: 02773830035; FAX: 02773830035; VP: 02773830642; 
Email: thpt.tanhong.dongthap@moet.edu.vn
Admin: Thầy Lê Quốc Vinh - Phó Hiệu trưởng (0902830201); 
Email: lequocvinh.tanhong@gmail.com

12 Tháng Mười Hai 2017    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Bản quyền thuộc trường THPT Tân Hồng - Tân Hồng - Đồng Tháp | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin