DANH MỤC
   LIÊN KẾT WEBSITE
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY          
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - HIỆU TRƯỞNG
VĂN VŨ BIÊN CƯƠNG
Trình độ:
- Cử nhân Hóa học
- Cao cấp chính trị
Phụ trách:
Phụ trách chung
Điện thoại:
0919320319
Email:

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

LÊ QUỐC VINH
Trình độ:
- Cử nhân vật lý
- Trung cấp chính trị
Điện thoại:
0902830201
Email:

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ - P. HIỆU TRƯỞNG
DƯƠNG HỮU TÙNG
Trình độ:
- Thạc sĩ Vật lý
- Trung cấp chính trị
Điện thoại:
01277115583
Email:
dhtung1981@gmail.com
ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY         Mở  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020         Mở  
ĐẢNG VIÊN CÁC CHI BỘ Mở
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
Địa chỉ: Số 179 - Nguyễn Huệ - Khóm 2 - Thị trấn Sa Rài - Tân Hồng - Đồng Tháp
Điện thoại: 02773830035; FAX: 02773830035; VP: 02773830642; 
Email: thpt.tanhong.dongthap@moet.edu.vn
Admin: Thầy Lê Quốc Vinh - Phó Hiệu trưởng (0902830201); 
Email: lequocvinh.tanhong@gmail.com

12 Tháng Mười Hai 2017    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Bản quyền thuộc trường THPT Tân Hồng - Tân Hồng - Đồng Tháp | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin