Xem tin bài

Thông báo nghỉ tết Dương lịch ngày 01/01/2018 (thứ Hai)
30 Tháng Mười Hai 2017 :: 9:36 SA :: 682 Views :: 0 Comments :: Nhà trường

 
Theo Công văn của Sở Giáo dục, tết Dương lịch học sinh được nghị 01 ngày là ngày 01/01/2018 (thứ Hai), ngày 02/01/2018 học sinh học lại bình thường.
                                                                                          Lê Quốc Vinh - PHT
Thêm Nội Dung...
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

26 Tháng Chín 2018    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Bản quyền thuộc trường THPT Tân Hồng - Tân Hồng - Đồng Tháp | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin