DANH MỤC
   LIÊN KẾT WEBSITE
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI          

DANH SÁCH HỌC SINH

ĐẠT GIẢI CÁC KỲ THI CẤP TỈNH

NĂM HỌC

HỌ TÊN HỌC SINH

LỚP

THÀNH TÍCH CẤP TỈNH

2010 - 2011
NGÔ THỊ KIỀU TRANG
12Cb1
Giải III môn Địa lý
 2010 - 2011
TRƯƠNG THANH PHONG
12A
Giải KK môn Hóa
2010 - 2011
NGUYỄN THỊ NGỌC THÌ
12A
Giải KK môn Sinh
 2010 - 2011
NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG
12A
Giải III môn Tiếng Anh
 2010 - 2011
 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG
12A
Giải III MTCT
 2010 - 2011
DƯƠNG THỊ GẤM
12Cb1
Giải truyện ngắn
 2010 - 2011
PHẠM THỊ NGỌC PHƯƠNG 11CbA2 Văn nghệ học đường
2011 - 2012
TRẦN QUÝ VĂN
12CbA1
Giải KK môn Tiếng Anh
2011 - 2012
CA KỲ ANH
12CbA1
Giải KK môn Tiếng Anh
2011 - 2012
NGUYỄN THỊ NGOAN
12Cb7
Giải KK môn Văn
2011 - 2012
NGUYỄN THỊ THÚY HOANH
11CbA1
Giải KK môn Sinh
2011 - 2012
LÊ MINH NHỰT
11CbA2
Giải KK môn Sinh
2011 - 2012
NGUYỄN HỮU TIỀN
11CbA2
Giải KK môn Sinh
 2011 - 2012
NGUYỄN THỊ THÚY HOANH
11CbA1
Giải KK MTCT môn Sinh
2011 - 2012
LÊ MINH NHỰT
11CbA2
Giải KK MTCT môn Sinh
2011 - 2012
LÊ NGUYỄN Ý NHI
12CbA2
Giải KK MTCT môn Toán
2011 - 2012
HUỲNH THANH NAM
12CbA1
Giải KK MTCT môn Toán
2012 - 2013
VÕ THỊ BÉ THẢO
12CbA2
Giải III môn Ngữ văn
2012 - 2013
HỒ THỊ THU THẢO
12CbA1
Giải KK môn Ngữ văn
2012 - 2013
LÊ THỊ PHƯƠNG NHI
12CbA3
Giải KK môn Toán
2012 - 2013
NGUYỄN VĂN TOÀN
12CbA2
Giải KK môn Lịch sử
2012 - 2013
ĐOÀN HOÀI SANG
12CbA1
Giải III MTCT môn HÓA
2012 - 2013
LÊ MINH NHỰT
12CbA2
Giải II MTCT môn SINH
2012 - 2013
LÊ MẠNH TRƯỜNG
11CbA1
Giải III MTCT môn SINH
2012 - 2013
NGUYỄN THỊ THÚY HOANH
12CbA1
Giải KK MTCT môn SINH
2012 - 2013
LÂM VĂN LUÂN
12CbA2
Giải II MTCT môn TOÁN
2012 - 2013
NGUYỄN VĂN MẠNH
12CbA2
Giải II MTCT môn TOÁN
2012 - 2013
LÊ THỊ PHƯƠNG NHI
12CbA3
Giải KK MTCT môn TOÁN
2012 - 2013
TẬP THỂ
Giải III Văn nghệ học đường
2013 - 2014 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 11CbA2 Giải Nhì môn Tiếng Anh
2013 - 2014 HUỲNH DƯƠNG TRÍ 12CbA1 Giải Ba môn Tiếng Anh
2013 - 2014 NGUYỄN ANH DUY 12CbA3 Giải KK môn Sử
2013 - 2014 LÊ MẠNH TRƯỜNG 12CbA1 Giải KK môn Sinh
2013 - 2014 CHÂU NGỌC LINH 12CbA1 Giải KK môn Sinh
2013 - 2014 TRẦN THỊ HẢI 12CbA1 Giải KK MTCT môn Toán
2013 - 2014 LÊ MẠNH TRƯỜNG 12CbA1 Giải Ba MTCT môn Sinh
2013 - 2014 TẬP THỂ Giải III vẽ tranh cổ động
2013 - 2014 NGÔ THỊ TÀI LINH 11CbA2 Giải I, vẽ tranh - Hội thi Kỹ thuật cấp tỉnh
2013 - 2014 HỒ VĂN THÁI 11CbA1 Giải III, vẽ tranh - Hội thi Kỹ thuật cấp tỉnh
2013 - 2014 TẬP THỂ 12Cb4 Giải KK, Tiểu phẩm - Hội thi văn nghệ học đường cấp tỉnh
2013 - 2014 TẬP THỂ Giải KK, song ca - Hội thi văn nghệ học đường cấp tỉnh
2013 - 2014 NGUYỄN NGỌC THỊ THY 11CbA2 Giải KK Thơ văn truyện ngắn
2013 - 2014 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 11CbA2 Giải Nhì Hội thi hùng biện Tiếng Anh
2013 - 2014 HUỲNH KHẮC TÙNG 12CbA1 Giải Ba TNTH cấp tỉnh
2013 - 2014 LÊ MẠNH TRƯỜNG 12CbA1 Giải KK giải toán bằng MTCT cấp khu vực
2013 - 2014 THÁI ĐÌNH HIẾU 12Cb6 Huy chương Bạc điền kinh HKPĐ cấp tỉnh
2013 - 2014 CAO TRIỆU QUÂN 12CbA2 Huy chương Bạc võ thuật HKPĐ cấp tỉnh
2014 - 2015 NGUYỄN VĂN PHÚ 12CbA1 Giải nhì môn Toán
2014 - 2015 ĐOÀN CÔNG TIẾN 12CbA2 Giải ba môn Toán
2014 - 2015 NGUYỄN THỊ TÀI LINH 12CbA2 Giải KK môn Toán
2014 - 2015 NGUYỄN VĂN BẢO TIỀN 12CbA1 Giải KK môn Toán
2014 - 2015 NGUYỄN DƯƠNG DIỆU Ý 12CbA2 Giải ba môn Hóa
2014 - 2015 TRẦN HỮU PHÁT 12CbA2 Giải ba môn Hóa
2014 - 2015 NGUYỄN PHÚC DƯƠNG AN 12CbA2 Giải KK môn Hóa
2014 - 2015 TRẦN HỮU PHÚC 12CbA2 Giải ba môn Sinh
2014 - 2015 NGUYỄN THÚY VI 12CbA2 Giải KK môn Sinh
2014 - 2015 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 12CbA2 Giải nhì môn Tiếng Anh
2014 - 2015 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 12CbA3 Giải KK môn Tiếng Anh
2014 - 2015 ĐỚI THU HƯƠNG 12CbA2 Giải KK môn Tiếng Anh
2015 - 2016 NGÔ TẤN ĐẠT 12CbA1 Giải II MTCT môn Toán
2015 - 2016 LÊ MINH TRUNG 11CbA1 Giải III MTCT môn Toán
2015 - 2016 NGUYỄN HỮU TÀI 12CbA2 Giải KK MTCT môn Toán
2015 - 2016 CAO THI YẾN NHI 11CbB Giải KK MTCT môn Vật lý
2015 - 2016 TRẦN PHƯƠNG QUỲNH 12CbA1 Giải KK MTCT môn Vật lý
2015 - 2016 TẬP THỂ Giải III Hội thi vẻ tranh cổ động cấp tỉnh
2015 - 2016 LÊ MINH ĐỨC 11CbB Giải KK MTCT môn Sinh
2015 - 2016 NGUYỄN THỊ LỤA 11CbA2 Giải KK MTCT môn Sinh
2015 - 2016 NGÔ NGUYỄN GIA YÊN 11CbB Giải KK MTCT môn Sinh
2015 - 2016 CAO LÊ HẢI ĐĂNG 11Cb6 Giải KK Hội thi KHKT cấp tỉnh
2015 - 2016 BÙI THẢO NGUYÊN 11CbB Giải KK Hội thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh
2015 - 2016 TẬP THỂ Hai Giải KK Hội thi văn nghệ học đường cấp tỉnh
2015 - 2016 TRẦN THỊ MỸ THUẬN 12CbB Giải KK môn Lịch sử
2015 - 2016 HUỲNH NHƯ Ý 12CbA2 Giải III môn Ngữ văn
2015 - 2016 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 12CbA1 Giải III môn Ngữ văn
2015 - 2016 HOÀNG THỊ DIỄM PHƯƠNG 12CbA2 Giải KK môn Ngữ văn
2015 - 2016 LÊ MINH ĐỨC 12CbB Giải KK môn Sinh học
2015 - 2016 NGÔ NGUYỄN GIA YÊN 12CbB Giải KK môn Sinh học
2015 - 2016 DƯƠNG LÊ NGỌC TRÂM 12CbA1 Giải KK môn Tiếng Anh
2015 - 2016 VÕ THỊ KIỀU TRANG 12CbA1 Giải KK môn Tiếng Anh
2015 - 2016 NGUYỄN THANH HƯƠNG 12CbA2 Giải KK môn Vật lý
2016 - 2017 TẬP THỂ 12CbA2 Giải KK Hội thi vẽ trang cổ động cấp tỉnh.
2016 - 2017 TẬP THỂ Khối 11 Giải III Hội thi văn nghệ học đường cấp tỉnh.
2016 - 2017 TẬP THỂ Khối 12 Giải KK Hội thi văn nghệ học đường cấp tỉnh.
2016 - 2017 TẬP THỂ Khối 11 Giải III Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trực tuyến cấp Quốc gia
2016 - 2017 TẬP THỂ Khối 11 Giải KK Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trực tuyến cấp Quốc gia
2016 - 2017 PHẠM NGỌC HIẾU HẠNH 11CbA1 Giải KK Hội thi IOE toàn quốc
2016 - 2017 TẬP THỂ Khối 11 Giải KK Hội thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh
2016 - 2017 TẬP THỂ Khối 10 Giải KK Hội thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh
2016 - 2017 TRẦN THỊ NHƯ Ý 12CbA2 Giải II môn Vật lý
2016 - 2017 NGUYỄN TRẦN NGỌC NHI 12CbA1 Giải III môn Vật lý
2016 - 2017 PHẠM THỊ MAI PHƯỜNG 12CbA1 Giải KK môn Vật lý
2016 - 2017 NGUYỄN HOÀNG ANH 12CbA1 Giải KK môn Vật lý
2016 - 2017 HUỲNH THỊ MỘNG TIỀN 12CbB Giải III môn Hóa
2016 - 2017 HUỲNH THỊ MỘNG TIỀN 12CbB Giải II TNTH môn Hóa
2016 - 2017 PHAN TUẤN LỘC 12CbA1 Giải KK môn Hóa
2016 - 2017 HỒ THỊ THANH NGÂN 12CbA1 Giải III môn Văn
2016 - 2017 NGUYỄN PHƯƠNG TRÚC VY 12Cb4 Giải III môn Tiếng Anh
2016 - 2017 NGUYỄN THỊ TRÚC MY 12CbA2 Giải III môn Tiếng Anh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
Địa chỉ: Số 179 - Nguyễn Huệ - Khóm 2 - Thị trấn Sa Rài - Tân Hồng - Đồng Tháp
Điện thoại: 02773830035; FAX: 02773830035; VP: 02773830642; 
Email: thpt.tanhong.dongthap@moet.edu.vn
Admin: Thầy Lê Quốc Vinh - Phó Hiệu trưởng (0902830201); 
Email: lequocvinh.tanhong@gmail.com

18 Tháng Mười 2017    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Bản quyền thuộc trường THPT Tân Hồng - Tân Hồng - Đồng Tháp | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin